ادعاهای تازۀ وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران

انتقاد وزیربهداشت از زیاده‌روی در سیگار در فیلم‌های جشنوارهتسنیم نوشت: رئیس موقت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا

ادعاهای مشاور امنیت ملی آمریکا دربارۀ آزمایش موشکی ایران

خانه نمایش و «پنجره شکسته‌»بی‌بی‌سی نوشت: مایکل فلین، مشاور امنیت ملی آمریکا، از آزمایش اخیر موشکی ایران به شدت انتقاد