اخراج ۱۸۰۰ نیروی بخش سخت‌افزار اوراکل و خداحافظی تلخ با کارمندان سان

عکس| امام خمینی و یارانش مهرماه 1357 در عراقبخش بزرگی از نیروی مهندسی در بخش سخت‌افزاری SPARC و همچنین مهندسان