وزیر بهداشت: دمیدن در شیپور اختلاف موجب خروج از مسیر اصلی انقلاب می شود

پاوه همواره محل بروز عاطفه نظام و توجه نظام بوده استوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دمیدن در شیپور اختلافات

اختلاف ادامه‌دار استقلالی‌ها این بار در رستوران علی‌منصور / سید آمد و خرمگاه مراسم را ترک کرد!

تصاویر | جلسه علنی مجلس | فریادها و خنده‌ها | ریاست مطهری در حضور پزشکیانامشب مراسم افتتاحیه رستوران علیرضا منصوریان