اختلاف ادامه‌دار استقلالی‌ها این بار در رستوران علی‌منصور / سید آمد و خرمگاه مراسم را ترک کرد!

تصاویر | جلسه علنی مجلس | فریادها و خنده‌ها | ریاست مطهری در حضور پزشکیانامشب مراسم افتتاحیه رستوران علیرضا منصوریان