اختتامیه ششمین دوره جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر

امیرعبداللهیان به بشار الجعفری: بازی با برگ تروریست‌ها، بازی با آتش استمراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره کتاب دین و پژوهش