«احمد پورمخبر» بازیگر تلویزیون و سینما درگذشت

«احمد پورمخبر» بازیگر تلویزیون و سینما درگذشت (+چکیده‌ای از بیوگرافی احمد پورمخبر) «احمدپورمخبر» بازیگر سینما و تلویزیون ساعاتی پیش دار