گاتیلوف از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات ژنو در ۲۰ مارس خبر داد

تمهیدات ترافیکی شب عید؛ افزایش ساعت طرح ترافیک و فعالیت مترو و اتوبوسمهر نوشت: معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام

مجتهد از احتمال تحولاتی درعربستان همزمان با تحلیف ترامپ خبر داد

تکالیف سیاسی-دفاعی جدید مجلسی‌ها برای دولت در ۵ سال آیندهواحدمرکزی خبر نوشت: فعال اینترنتی عربستانی معروف به «مجتهد» که اطلاعاتی