اتفاقی ویژه در جشنواره موسیقی فجر/ اجرای مشترک کُر نامیرا و فیلارمونیک ایران برای اولین بار

قادری: نظام کارمزد خدمات پرداخت‌های الکترونیک باید اصلاح شودفرهاد هراتی درباره قطعاتی که گروه کُر نامیرا و فیلارمونیک ایران در