جدیدترین نسخه ابراهیم رییسی برای مبارزه با فساد اقتصادی

وزیر ارشاد: حافظ، منتقد و مصلح اجتماعی بودحجت الاسلام ابراهیم رییسی در اظهاراتی توییتری چاره‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی