ابراز نگرانی موگرینی نسبت به طرح پیشنهادی دولت ترامپ

در تماس‌های تلفنی جداگانه؛ رییس‌جمهور سال نو را به مراجع تقلید تبریک گفت /تشکر مراجع از خدمات دولتایرنا نوشت: مسئول