آیت الله مصباح یزدی:برخی می‌گویند کاری به مسائل سیاسی نداشته باشیم تا امام زمان ظهور کند

روایت کانال تگرامی رهبری از جلسه هاشمی شاهرودی با موسوی در سال88 /قول داد تظاهرات را لغو کند اما…ایسنا نوشت: