انتقاد آیت الله مصباح به شورای عالی انقلاب فرهنگی/دچاره روزمرگی شده و به مسائل اصلی نمی‌رسد

سردار ایرانی بهترین گلزن و سومین بازیکن برتر سال روستوف شدآیت الله مصباح یزدی گفت:این که رهبری دائما تاکید می‌کنند