سنای آمریکا به گزینه پیشنهادی ترامپ برای وزارت کشور رای اعتماد داد

عکس | مهناز افشار در پشت صحنه سریال «عاشقانه»تسنیم نوشت:رایان زینک توانست رای اعتماد مجلس سنای آمریکا را به عنوان