آغاز صدور روادید اینترنتی جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی

واکنش توییتری ترامپ به ادعای وجود مدارکی رسواکننده علیه خود در روسیهواحدمرکزی خبر نوشت: در راستای توسعه روابط جمهوری اسلامی