تصاویر | آخرین روز ریاست‌جمهوری اوباما چگونه گذشت؟ | استقبال از ترامپ و وداع با کاخ سفید

هشدار ترافیکی پلیس برای برف در تهران/ تردد غیرضروری نداشته باشیددر تصاویر زیر آخرین روز ریاست جمهوری باراک اوباما و