تصاویر | آتش‌سوزی گسترده انبار لاستیک در خیابان ری

جشنواره موسیقی آوای امید استان زنجان زودتر برگزار می شودآتش‌سوزی انبار لاستیک در خیابان ری مهار شد. جشنواره موسیقی آوای