استقلال خوزستان بدون سرمربی بازی کرد/اولین گل نانگ برای آبی‌ها

سه باند سارق احشام در پلدخترمتلاشی شدمهر نوشت: استقلال خوزستان در روزی که بدون سرمربی بازی می کرد، در برابر