فیلم مهرجویی چرا وام ۴۰۰ میلیون تومانی را نگرفت؟

برخلاف آنچه که در خبرهایی از فیلم جدید «داریوش مهرجویی» با نام «لا مینور» منتشر می‌شود، این فیلم تقاضای دریافت