پنج اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند

40 درصد تعرفه بیمه باغات کاهش یافت / باغداران برای بیمه محصولات خود تا پایان بهمن فرصت دارند
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین اردوی تیم ملی را اعلام کرد.

40 درصد تعرفه بیمه باغات کاهش یافت / باغداران برای بیمه محصولات خود تا پایان بهمن فرصت دارند