زنگنه بخشی از اختیارات وزیر نفت را واگذار کرد

4 روز بی‌خبری در پلاسکو/ هنوز پیکر جدیدی پیدا نشده
مهر نوشت: وزیر نفت با صدور حکمی اختیاران خود در حوزه تمشیت هیئت‎های امنا و امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت را به «حبیب الله بیطرف» معاون مهندسی وزارت نفت تفویض کرد.

4 روز بی‌خبری در پلاسکو/ هنوز پیکر جدیدی پیدا نشده