کنایه اینستاگرامی عارف به سیاسیون و سخنوران وحدت‌شکن

35 دیپلمات روس از آمریکا اخراج شدند
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرامش نوشت: برخی سیاسیون و سخنوران اعمال و رفتارشان وحدت شکن است.

35 دیپلمات روس از آمریکا اخراج شدند