ادامه کمک ها به سیل زدگان آذربایجان غربی

2هزار بسته بهداشتی و فرهنگی در مدارس استان توزیع شد
بعد از حضور مسئولان و مدیران دولتی و مردم، این بار یکی از فروشگاه های زنجیره ای نیز با ارسال چندین محموله مواد بهداشتی و غذایی در امر کمک رسانی سهیم شد.

2هزار بسته بهداشتی و فرهنگی در مدارس استان توزیع شد