احداث بزرگ‌ترین پل غیر هم‌سطح کشور در اردبیل

18 خرداد زمان ثبت سهمیه ایثارگری داوطلبان کنکور سراسری
بعد از پل غیر هم‌سطح اهواز، بزرگ‌ترین پل غیر هم‌سطح کشور در شهر اردبیل احداث می‌شود.

18 خرداد زمان ثبت سهمیه ایثارگری داوطلبان کنکور سراسری