تلاش برای محدودکردن مهاجرت به تهران / چرایی تعطیلی سه جلسه شورای شهر

15 دقیقه اول بازی پرسپولیس پخش نمی‌شود
ایسنا نوشت: سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص تعطیلی سه جلسه‌ای شورای شهر تهران در آستانه انتخابات توضیحاتی را ارائه کرد.

15 دقیقه اول بازی پرسپولیس پخش نمی‌شود