ستاره پرسپولیسی مرد اول تیم‌ کی‌روش

️دستگیری سارق حرفه ای شب های نوروز
مهدی طارمی در دو بازی گذشته تیم‌ملی توانست شش امتیاز برای شاگردان کی‌روش کسب کند.

️دستگیری سارق حرفه ای شب های نوروز