عکس | پست اینستاگرامی ولایتی برای نلسون‌ ماندلا

۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت‎ حوادث طبیعی در سال ۹۵
علی اکبر ولایتی در تازه ترین پست اینستاگرامی با انتشار عکسی قدیمی از ملاقاتش با نلسون ماندلا، یاد رئیس‌جمهور فقید آفریقای جنوبی و رهبر جنبش ضدآپارتاید را زنده کرد.

۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت‎ حوادث طبیعی در سال ۹۵