مجتمع توانبخشی دانش آموزی رازی شهرستان دشتستان افتتاح شد

۸۵۰۰ پایگاه سنجش سلامت در استان‌ها فعال شد
آیین افتتاح و بهره برداری از مجتمع توانبخشی دانش آموزی رازی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان استثنایی آموزش و پرورش کشور برگزار شد.

۸۵۰۰ پایگاه سنجش سلامت در استان‌ها فعال شد