نوسازی وانت بارهای فرسوده کلید خورد

۶ ماه؛ ثبت ۹۵۰۰همسرآزاری در تهران/ آمار پزشکی‌قانونی از میزان درگیری، حوادث، تصادف و اختلال هویت‌جنسی
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:رئیس اتحادیه حمل و نقل سبک شهری از طرح نوسازی 15 هزار وانت بار فرسوده خبر داد.

۶ ماه؛ ثبت ۹۵۰۰همسرآزاری در تهران/ آمار پزشکی‌قانونی از میزان درگیری، حوادث، تصادف و اختلال هویت‌جنسی