داوری مهتاب کرامتی در یک جشنواره خارجی

۶ روز بعد از قطع گاز ترکمنستان
مهر نوشت: مهتاب کرامتی بازیگر سینما به عنوان داور در جشنواره داکا حضور پیدا می‌کند.

۶ روز بعد از قطع گاز ترکمنستان