«سیزیف و کمدی مرگ» با ترجمه احمد شاملو اجرا می‌شود

۶۹ شناور دریایی آماده جابجایی مسافران نوروزی
علی ضیایی و مسعود روستا از ششم فروردین 96، نمایش «سیزیف و کمدی مرگ» را با ترجمه احمد شاملو در تماشاخانه باران روی صحنه می‌برند.

۶۹ شناور دریایی آماده جابجایی مسافران نوروزی