آثار هنری انجمن هنرمندان نقاش ایران به فروش می‌رسد

۶۰۰ میلیون دلار صادرات خوراک دام در سال ۱۴۰۰
نمایشگاهی برای فروش سالانه آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش، آخر این هفته در گالری پردیس ملت افتتاح می‌شود.

۶۰۰ میلیون دلار صادرات خوراک دام در سال ۱۴۰۰