تصویری از اردوغان در اینستاگرام حسن روحانی

۵.۸ میلیون سال؛ عمری که سالیانه از آدمها به خاطر پوکی استخوان هدر می‌شود
رئیس جمهور تاکید کرد: مردم کردستان عراق، همسایگان خوب و برادران عزیز ما هستند و نمی‌خواهیم فشاری بر آن‌ها وارد شود؛ اما تجزیه‌طلبی و تشدید اختلافات قومیتی و مذهبی را که از سوی بیگانگان برای منطقه ما طراحی شده، نمی‌پذیریم

۵.۸ میلیون سال؛ عمری که سالیانه از آدمها به خاطر پوکی استخوان هدر می‌شود