توجیه فعالان بخش صنعت استان زنجان در استفاده از پساب

۵ استان منتظر بارش باران هستند / شهرکرد سردترین و اهواز گرمترین شهرها
استاندار زنجان می گوید: باید فعالان بخش صنعت استان زنجان در زمینه استفاده مطلوب از پساب ها توجیه شوند.

۵ استان منتظر بارش باران هستند / شهرکرد سردترین و اهواز گرمترین شهرها