پدیده هم ستاره سابق استقلال را نمی‌خواهد

۵۸ هزار شناسنامه مکانیزه در هرمزگان صادر شد
باشگاه پدیده اعلام کرد نیازی به بازیکن سابق استقلال ندارد.

۵۸ هزار شناسنامه مکانیزه در هرمزگان صادر شد