بررسی موضوع «نفوذ» در کمیسیون سیاسی مجلس خبرگان

۴هزار نفر در پلاسکو شاغل بودند
چهاردهمین و پانزدهمین جلسه کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز در محل دبیرخانه این مجلس در قم برگزار شد.

۴هزار نفر در پلاسکو شاغل بودند