کاندیداهای ۹۶ چه شعارهایی بدهند تا رئیس‌جمهور شوند؟

۳۳۰ هزار زائر اربعین از مرز بین‌المللی شلمچه عازم عتبات عالیات شدند
مردم از روحانی چه توقعی دارند تا دوباره کلید پاستور را به دستش بدهند،سایر کاندیداها چه بگویند تا آنها مستاجر بعدی پاستور باشند و کلید را از رئیس‌جمهور فعلی بگیرند؟

۳۳۰ هزار زائر اربعین از مرز بین‌المللی شلمچه عازم عتبات عالیات شدند

دانلود تلگرام