متلک کاریکاتوری به روزنامه انتخاباتی قالیباف!

۳۲ هزار و ۶۷۰ نفر مبتلا به ایدز در ایران/ ۲۰۳۰؛ وعده پایان ایدز
روزنامه نوآوران با این کارتون از تیتر روزنامه صبح نو درباره حادثه ناگوار قطار و ارتباط دادن آن با خرید هواپیما! انتقاد کرد.

۳۲ هزار و ۶۷۰ نفر مبتلا به ایدز در ایران/ ۲۰۳۰؛ وعده پایان ایدز