تأیید صلاحیت 98 درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستای اردبیل

۳۱ کتاب از کنگره‌های استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران تدوین می شود
تسنیم نوشت: حدود ۹۸ درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان در هیئت‌های اجرایی استان اردبیل تائید صلاحیت شده‌اند.

۳۱ کتاب از کنگره‌های استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران تدوین می شود