ترامپ آماده شیرجه زدن!

۲ دیپلمات سعودی در پاکستان غرق شدند
در حاشیه زندگی توئیتری و توئیت‌های جنجالی ترامپ، روزنامه شرق این کارتون را منتشر کرد.

۲ دیپلمات سعودی در پاکستان غرق شدند