مک‌مستر: گزینه نظامی برای کره‌شمالی مطرح است

۲ جوان زیر چرخ های هوو جان باختند
واحد مرکزی خبر نوشت: مک‌مستر مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید درباره کره‌شمالی گفت: گزینه‌ نظامی مطرح است اما این چیزی نیست که ما ترجیح می دهیم.

۲ جوان زیر چرخ های هوو جان باختند