هشداری که شمخانی به بشار اسد داد /مذاکرات سیاسی باید به دمشق منتقل شود

۲ جوابیه دولت به گزارش‌های خلاف واقع روزنامه وطن امروز و خبرگزاری فارس
مهر نوشت: دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: همه باید تلاش کنند تا مذاکرات سیاسی به دمشق به عنوان پایتخت سوریه متحد و یکپارچه منتقل شود.

۲ جوابیه دولت به گزارش‌های خلاف واقع روزنامه وطن امروز و خبرگزاری فارس