نباید مشکل زاینده رود و تالاب گاوخونی را مساله‌ای منطقه‌ای و قومیتی ببینیم

۲۹ نفر شتر قاچاق به مقصد نرسیدند
مهر از قول رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه دولت تاکنون چندین بار حق‌آبه تالاب گاوخونی را محقق کرده، نوشت: نباید مشکل زاینده رود و تالاب گاوخونی را مساله‌ای منطقه‌ای و قومیتی ببینیم، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این معضل معضلی ملی و حتی بین‌المللی است و همه باید برای حل این مشکل به میدان بیایند.

۲۹ نفر شتر قاچاق به مقصد نرسیدند