دولت جدید لبنان تشکیل شد

۲۸ آذر ۱۳۶۱؛ حمله موشکی رژیم بعثی عراق به شهر دزفول
ایرنا نوشت: دولت جدید لبنان با 30 عضو به نخست وزیری « سعد حریری» شامگاه یکشنبه تشکیل شد.

۲۸ آذر ۱۳۶۱؛ حمله موشکی رژیم بعثی عراق به شهر دزفول