استان چهارمحال وبختیاری : بام ایران زمین، سرزمین آب و آتش، سرزمین برف و سبزی

۲۵ ویژگی گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس
استان چهارمحال و بختیاری: بام ایران زمین، سرزمین آب و آتش، سرزمین برف و سبزی، سرزمین صداقت و پاکی، تبلور اصالت و فرهنگ

۲۵ ویژگی گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس