عکس| کاندیدای احتمالی ریاست‌جمهوری در صحن مجلس

«۲۴ چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا» منتشر شد
مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس از جمله چهره‌هایی است که این روزها نامش به عنوان کاندیدای احتمالی انتخابات 96 مطرح است.

«۲۴ چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا» منتشر شد