روستای ونایی می تواند یک قطب گردشگری نمونه در لرستان و کشور باشد

۲۱ پروژه اب و فاضلاب شهری لرستان در دهه فجر افتتاح می‌شود
ایرنانوشت:معاون استاندارلرستان و فرماندار ویژه بروجرد گفت: روستایی ونایی بروجرد قابلیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری در کشور را دارد

۲۱ پروژه اب و فاضلاب شهری لرستان در دهه فجر افتتاح می‌شود