چندین محله زاهدان لوله‌کشی گاز شده است/ ادامه کار؛ سال ۹۶

۲۰ هزار نفر در حوزه توانبخشی زیر پوشش بهزیستی پلدختر قرار دارند
یکی از اعضای شورای شهر زاهدان می‌گوید: توزیع گاز برای منازل در سال 96 شروع می‌شود و البته این حاصل حمایت‌های شخص رئیس جمهور است که به قول و وعده ای که به مردم سیستان و بلوچستان دادند.

۲۰ هزار نفر در حوزه توانبخشی زیر پوشش بهزیستی پلدختر قرار دارند