راه دشوار رسیدن به محبوس‌شدگان پلاسکو با حجم گسترده آوار/ برایشان دعا کنید

۲۰ ساعت برزخی در پلاسکو
ایسنا نوشت: رییس کمیته عمران شورای شهر از حجم گسترده آوار و موانع رسیدن به محبوس شدگان می گوید.

۲۰ ساعت برزخی در پلاسکو