صداقت را گفتمان سازی کنید

۱۳۰ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی توسط نیروهای شهرداری به کار گرفته شده است
با نزدیک شدن انتخابات شوراها گاها با قصه تکراری شعارهای شهرجهانی ،شهررویاییٰ،چطور اصفهان بشویم وبعضا انتقادات از شهرداران وشوراهای فعلی مواجه میشویم.

۱۳۰ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی توسط نیروهای شهرداری به کار گرفته شده است