حل مشکلات زندان ها کمک به امنیت اجتماعی است

۱۲ هزارو ۴۰۰ گردشگر خارجی در هشت ماه ابتدایی امسال از همدان بازدید کردند
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل حل مشکلات زندان ها را کمک به امنیت اجتماعی دانست و بر کمک به حداقل رساندن مشکلات زندان های استان تاکید کرد.

۱۲ هزارو ۴۰۰ گردشگر خارجی در هشت ماه ابتدایی امسال از همدان بازدید کردند